Privacy verklaring en beleid

PRIVACYVERKLARING TOOLZ

WEBSITES

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR en de AVG voorschriften.

De website www.icttoolz.be maakt deel uit van de éénmanszaak TOOLZ.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

TOOLZ kan persoonsgegevens over en van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze websites, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan TOOLZ verstrekt. TOOLZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bericht of boodschap

WAAROM TOOLZ UW GEGEVENS NODIG HEEFT

TOOLZ verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen of telefonisch te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan TOOLZ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische en/of ICT) dienstverlening.

De gegevens van het registratieformulier kunnen gebruikt worden om een  automatisch facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen via geautomatiseerde e-mail.

TOOLZ kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over nieuwe vormen van dienstverlening , onze voorwaarden of onze tarieven.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

TOOLZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw en onze doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Behalve de gegevens die via e-mail worden verzameld, deze blijven bestaan op de server van de e-mail aanbieder en zullen daar regelmatig worden gewist.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

TOOLZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ANALYSE WEBSITEBEZOEK

Op de websites van TOOLZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TOOLZ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt behalve de firma die de analyse tool levert zoals Google Analytics.

GOOGLE ANALYTICS

TOOLZ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TOOLZ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in Europa en/of de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TOOLZ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

TOOLZ heeft hier geen invloed op.

TOOLZ heeft Google geen toestemming gegeven om via de websites van TOOLZ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

TOOLZ gebruikt de de bedrijfspagina mogelijkheid van Facebook om een pagina te maken met informatie over het bedrijf. Facebook zelf verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

De websites van TOOLZ gebruiken eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

Een overzicht van de cookies:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@icttoolz.be of helvenrudi@hotmail.com  tav Rudi Helven. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. TOOLZ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

TOOLZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van TOOLZ maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TOOLZ  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TOOLZ op via info@icttoolz.be of helvenrudi@hotmail.com .  www.icttoolz.be is een website van TOOLZ.

ADRESGEGEVENS

TOOLZ is als volgt te bereiken:

Postadres: Spoorwegstraat 25 3500 Hasselt

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE 0696.349.637

BTW-nummer: BTW BE 0696.349.637

E-mailadres: helvenrudi@hotmail.com

  Book an Engineer

  Your message was sent successfully!

  Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

  Collection Day
  Computer / Laptop
  Brand
  Operating System
  First name *

  Last name

  Email address *

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests